SGB MasterCard SecureCode -Demo

Zasady dotyczące funkcjonowania usługi 3D Secure

 1. Usługa 3D Secure:
  1. jest dostępna dla kart wydanych w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej, umożliwiających dokonywanie płatności w Internecie,
  2. funkcjonuje pod nazwą MasterCard Secure Code lub Verified by VISA i dostępna jest w serwisach internetowych certyfikowanych przez VISA i MasterCard,
  3. jest usługą dodatkowego potwierdzania transakcji dokonywanych w serwisach internetowych oferujących tego typu usługę, poprzez wprowadzenie osobistego hasła, zdefiniowanego podczas aktywacji w usłudze.
 2. Warunkiem korzystania z usługi 3D-Secure przy dokonywaniu transakcji w Internecie jest jej dostępność w danym serwisie internetowym.
 3. Klient może aktywować usługę 3D-Secure przed dokonaniem pierwszej transakcji w Internecie lub podczas dokonywania zakupów w serwisach internetowych, które ją wdrożyły.
 4. Aktywacja usługi 3D-Secure dokonywana jest tylko raz – klient potwierdza swoją tożsamość poprzez podanie danych osobowych, którymi dysponuje Bank. Natomiast dla kart Maestro, Visa Electron, Visa Electron „młodzieżowa” i Visa Business Electron podczas aktywacji wymagane jest również podanie dodatkowego hasła tymczasowego ustalonego w Banku.
 5. W trakcie aktywacji usługi 3D-Secure, poza ustaleniem hasła, konieczne jest również określenie wiadomości PAM (Personal Assurance Massage) – jest to komunikat wyświetlany przy dokonywaniu transakcji w Internecie, jako potwierdzenie autentyczności strony.
 6. Operacja zapłaty za towar zakupiony w internecie wymaga podania, w zależności od wymagań odbiorcy:
  1. prawidłowego numeru karty, daty ważności i trzech cyfr nadrukowanych obok paska do podpisu (tzw. CVV2/CVC2) oraz hasła – dotyczy sklepów oferujących usługę 3D-Secure,
  2. prawidłowego numeru karty, daty ważności i trzech cyfr nadrukowanych obok paska do podpisu (tzw. CVV2/CVC2) albo prawidłowego numeru karty i daty ważności – dotyczy sklepów, które nie udostępniły usługi 3D-Secure.
 7. Zasady funkcjonowania usługi 3D Secure opisane zostały w regulaminach dotyczących funkcjonowania poszczególnych rodzajów kart.